Начало     Карта на сайта     Контакти     En
 Профил на  купувача  - Обществени поръчки


  Относно:  Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на: ДОСТАВКА НА ЛЯТНО СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА НУЖДИТЕ НА „МЕТРОПОЛИТЕН”ЕАД  В СЪОТВЕТСТВИЕ С УТВЪРДЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:   1....
Относно:  Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на: БИТОВО СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ ОТ ОБЕКТИТЕ НА „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД               Отварянето на плик №3 „Предлагана цена” ще се извърши на...
Относно: Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител за: Подмяна на осветителната уредба на перон, вестибюли и подлези на метростанция "Сливница с LED осветителни тела, съгласно одобрено от възложителя техническо задание   Отварянето на пликове №3 -...
Относно:  Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на: ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ЛЯТНО УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО ЗА НУЖДИТЕ НА „МЕТРОПОЛИТЕН”ЕАД  В СЪОТВЕТСТВИЕ С ОДОБРЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 1.     ...
Относно:   Открита процедура по ЗОП за: Избор на изпълнител на: Подземна пешеходна връзка между МС „Цариградско шосе“ и ул. „Обиколна“ в ж.к. „Дружба“   Отварянето на плик №3 „Предлагана цена” ще се извърши на 28.05.2014г. от 11:00 ч. в сградата на...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

"Метрополитен" ЕАД 2016 | Всички права запазени
By: xdm