Начало     Карта на сайта     Контакти     En

Конкурс за отдаване под наем на рекламно-информационни елементи, считано от 11.06.2018 г.

"Метрополитен" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следния обект:

„ЩЕНДЕРИ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕКЛАМНИ БРОШУРИ И ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ В МЕТРОТАНЦИИТЕ НА СОФИЙСКОТО МЕТРО".

с начална конкурсна месечна наемна цена, без ДДС, 29.00 (двадесет и девет) евро за 1 брой щендер, съгласно Оценка от независим лицензиран оценител.

Цена на 1 бр. (един брой) Конкурсна документация – 100,00 лв. 

Гаранция за участие в конкурса – 3 000 лв.

Закупуване на конкурсна документация за участие – от 11.06.2018 г. до 29.06.2018 г. вкл., всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. на адрес: гр. София, ул. ”Княз Борис І” № 121, „Метрополитен” ЕАД – стая 50 и 52.

Подаване на предложенията на участниците – на горепосочения адрес до 12.00 ч. на 02.07.2018 г.

Конкурсът ще се проведе от 14.00 ч. на 02.07.2018 г. в Заседателната зала на „Метрополитен” ЕАД на горепосочения адрес.

Условията на конкурса, изискванията към участниците и списъкът с документите за представяне от кандидатите са съгласно Конкурсната документация.

Оглед на метростанциите, в които  са монтирани щендерите, предмет на конкурса, се извършва всеки работен ден, до подаване на предложенията, от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч., чрез съответните Началници Метростанции и Организатор „Реклама” в „Метрополитен” ЕАД.

Тел. за контакт: 921-20-32; 921-20-82.


"Метрополитен" ЕАД 2016 | Всички права запазени
By: xdm