Начало     Карта на сайта     Контакти     En

Конкурс за отдаване под наем на търговски обекти считано от 26.01.2018 г.

 Публикувана обява на 26.01.2018 г.

 

"Метрополитен" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти по метростанциите от първи и втори метродиаметър.

с начална конкурсна месечна наемна цена, без ДДС, 29.00 (двадесет и девет) евро за 1 брой щендер, съгласно Оценка от независим лицензиран оценител:

Цена на 1 бр. (един брой) Конкурсна документация – 100,00 лв. 

Гаранция за участие в конкурса – 3 000 лв.

Закупуване на конкурсна документация за участие – от 11.06.2018 г. до 29.06.2018 г. вкл., всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. на адрес: гр. София, ул. ”Княз Борис І” № 121, „Метрополитен” ЕАД – стая 50 и 52.

Подаване на предложенията на участниците – на горепосочения адрес до 12.00 ч. на 02.07.2018 г.

Конкурсът ще се проведе от 14.00 ч. на 02.07.2018 г. в Заседателната зала на „Метрополитен” ЕАД на горепосочения адрес.

Условията на конкурса, изискванията към участниците и списъкът с документите за представяне от кандидатите са съгласно Конкурсната документация.

Оглед на метростанциите, в които  са монтирани щендерите, предмет на конкурса, се извършва всеки работен ден, до подаване на предложенията, от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч., чрез съответните Началници Метростанции и Организатор „Реклама” в „Метрополитен” ЕАД.

Тел. за контакт: 921-20-32; 921-20-82.


"Метрополитен" ЕАД 2016 | Всички права запазени
By: xdm