Начало     Карта на сайта     Контакти     En
Действащо метро

В схемата вдясно не е отразена последната метростанция "Витоша", която беше пусната в експлоатация на 20.07.2016 г., тъй като се извършва цялостно обновяване на сайта. Извиняваме се за неудобството.

Схема на действащите участъци от метрото в София

 

На 28.01.1998 г. е въведен в експлоатация първия участък от първия диаметър на метрото с 5 метростанции и дължина 6,5 км, от бул. "Сливница" през ж. к. "Люлин" до бул. "К. Величков". На 17.09.1999 г. е въведена в експлоатация метростанция "Опълченска", а на 31.10.2000 г. метростанция "Сердика" на пл. "Св. Неделя", като общата дължина на трасето на първия метрорадиус е 8,1 км със 7 метростанции. На 20 април 2003 г. действащия участък се свърза с ж. к. „Обеля" с нов участък от 1,8 км. По този начин общата дължина на първия метрорадиус от ж. к. „Обеля” през ж. к. „Люлин” до пл. „Св. Неделя” достига дължина 10 км с 8 метростанции.

Метростанция "К. Величков"

Метростанция "Сердика"

 

През 2005 г. започва строителството на участъка от разширението на метрото от пл. „Св. Неделя до Стадион „Васил Левски”, като малко по-късно започва изграждането на трасето от Стадион „Васил Левски” до Интерпред. Общата дължина на тези участъци е 4,8 км с 3 метростанции. Централния участък от това трасе с дължина 2,3 км и 2 метростанции се финансира със заем на СО от Японската банка за международно сътрудничество, а останалата част, с дължина 2,5 км и една станция е с местно финансиране.

 

 

Метростанция "Стадион Васил Левски"

 

Метростанция "Жолио Кюри"

С оглед осигуряване на връзка на повече източни жилищни комплекси - Изгрев, Дървеница, Мусагеница и особено ж.к.Младост с централната градска част и реализиране на основната част от първия метродиаметър „Люлин – Младост” през 2006г започва строителството и на участъка „Интерпред – ж.к.Младост І”, с дължина 3,2 км и още три метростанции.
Това строителство приключи през 2009 г. като източния метрорадиус, с обща дължина 8 км и 6 метростанции, е въведен в екслоатация на 08.09.2009 г., а общата дължина на линията достига 18 км с 14 метростанции.

 

Метростанция "СУ Св. Климент Охридски"

 

 

От 2009 г. след включване в Оперативна програма „Транспорт” 2007–2013 г. чрез преобладаващо финансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд (КФ) на Европейския съюз с местно съфинансиране е започнато изпълнението на мащабен „Проект за разширение на метрото в София”. Той включва изграждане на Линия 2 и значително разширение на Линия 1 на Софийското метро, обособени в три етапа.
 
Първият етап включва трасето „Надлез Надежда – Централна ж.п. гара - пл. Св. Неделя - НДК - бул.Черни връх” с дължина 6,4 км и 7 метростанции. През 2010 г. е започнато строителство на Втори етап с два лота: Лот 1 „ж.к. Обеля - ж.к. Надежда - Надлез Надежда” с дължина 4,2 км и 4 метростанции, доставка на 12 влака и разширение на депото за обслужване на подвижния състав от новите участъци; Лот 2 „ж.к.Младост І-ж.к.Младост ІІІ - бул.Цариградско шосе” с дължина 2,2 км и 2 метростанции и доставка на 6 влака. Общата дължина на участъците от двата етапа завършвани през 2012 г. възлиза на 13,5 км с 13 метростанции, а общата дължина на линиите на метрото възлиза на 31 км с 27 метростанции.
 
ЕТАП І: Участък “Пътен възел Надежда(МС5) – Централна ж.п.гара–пл.Света Неделя–бул.Черни.връх (МС11)” :
Дължина – 6,4 км с 7 метростанции и подземен паркинг с 650 паркоместа (над метростанция  „Джеймс Баучер”) – официално въведен в експлоатация на 31.08.2012 г.
 

Метростанция "Лъвов мост"                                              Метростанция "Европейски съюз"

 

ЕТАП ІІ: Лот 1 (Участък “ж.к. Обеля – ж.к. Надежда – Надлез Надежда”)
Дължина 4,2км с 4 метростанции в т.ч. 1,35 на естакада с 1 метростанция и 2,85 подземни с 3 метростанции и буферен паркинг под бул. Ломско шосе за 450 коли (над метростанция „Бели Дунав” ) - официално въведен в експлоатация на 31.08.2012 г.
 

Метростанция "Надежда"                                              Метростанция "Ломско шосе"

 
ЕТАП ІІ: Лот 2 „ж.к.Младост І-ж.к.Младост ІІІ - бул.Цариградско шосе” с дължина 2,2 км и 2 метростанции и голям буферен паркинг над бул. "Цариградско шосе" с капацитет от 1400 места – официално въведен в експлоатация на 25.04.2012 г.
 

Метростанция "Младост III"                                           Метростанция "Цариградско шосе"

 

 

На 02.04.2015 г. е въведен в експлоатация участък от удължението на Линия 1 - от МС "Цариградско шосе" до МС "Летище София". Учасъкът представлява Лот 1 от Етап III на Проекта, финансиран по ОП "Транспорт" 2007-2013 г. Той е с дължина 5 км и 4 метростанции.

 

Метростанция "Дружба"                                           Метростанция "Летище София"

 

Лот 2 - вторият участък, включен в този Етап е разширението на Линия 1 от ж.к. "Младост I" до  Бизнес парка в ж.к. "Младост IV" с дължина 2.7 км и 3 метростанции. Участъкът е въведен в експлоатация на 08.05.2015 г.

"Метрополитен" ЕАД 2016 | Всички права запазени
By: xdm