Начало     Карта на сайта     Контакти     En
За Метрополитен
Метрополитенът е собственост на Столична община и обслужва железопътните линии за бърз превоз – метро в град София. Основното му предназначение е осигуряване на бърз и безопасен превоз на пътниците.
Дейността на оператора - "Метрополитен" ЕАД, е насочена в инвеститорския контрол на проектирането и строителството на новите участъци, и експлоатация и извършване на транспортна дейност , както и поддържане на изградените участъци.
„Метрополитен” ЕАД е внедрило и прилага Система за управление на качеството, с област на приложение експлоатация на МЕТРОПОЛИТЕНА на гр. София и инвеститорска дейност (организиране проучването, проектирането, изграждането и инвеститорски контрол на новите метроучастъци), отговаряща на изискванията на BDS ЕN ISO 9001:2008 - сертификат, регистрационен номер TRBA 100 0690, издаден от TUV Rheinland. 

 

Нашата мисия

Задачата на Софийския метрополитен е да извършва бърз, удобен и безконфликтен превоз на пътниците по най-натоварените направления на столицата. Поради високата превозна способност от 50 хил.пътника в час, вместо по тези направления да функционират значителен брой паралелни линии на надземния транспорт с превозна способност до 4-5 хил.пътн.в час, метрото осигурява ефективно обслужване на тези направления. В София по направлението Люлин – Център - Младост в пиковите часове пътническите потоци достигат 30 хил.пътника, а прогнозите са за нарастването им до 38 хил.пътника в час. По направлението „Север – Юг” техният размер достига 24 хил.пътника в час при прогнозно нарастване до 32 хил.пътника. Другото най-натоварено направление е бул. „Цар Борис ІІІ” – ЦГЧ - бул. „Ботевградско шосе”, където размерът на максималните пътнически потоци достига 18 хил. пътника в час с прогнозно нарастване до 25 хил.пътника в час.


Именно по тези най-натоварени направления на града са ситуирани трите метродиаметъра на линиите на метрото в София от Генералната схема за развитието на неговите линии. За обхващане на по-голяма част от столицата в периферните части на тези линии се предвиждат отклонения към разположените в тези части големи жилищни комплекси на града. Мисията на „Метрополитен” ЕАД през изминалите и предстоящите години е да осигури целия инвестиционен процес по развитието на линиите на метрото, а след завършването на отделните участъци – тяхната ефективна експлоатация.


С въведения през 2009 г. в експлоатация източен радиус „Пл. Св.Неделя - ж.к. Младост І” на първия метродиаметър броят на превозваните пътници нарастна до 160 хил. пътника дневно с тенденция това нарастване да продължава в съответствие с поетапната организация на довеждащия транспорт.


За повишаване на дела на метрото в системата на градския транспорт е започнато паралелно изграждане на няколко участъка от следващите разширения на линиите. През следващите три-четири години, по възлагане, контрол и управление на целия инвестиционен процес, от „Метрополитен” ЕАД ще бъде изградена втората линия на метрото: „Обеля – Надежда - Централна ж.п.гара – НДК - РУМ Черни връх” с обща дължина - 11 км. Едновременно с това се строи и трябва да бъде завършен и участъка „Младост І - Младост ІІІ - бул. Цариградско шосе”, като етап от разширението на метрото до Летището. За ограничаване на влизането на автомобили в града по най-натоварената входна артерия на столицата - бул. „Цариградско шосе”, под този булевард пред международния изложбен център се изгражда с голям буферен паркинг. Целта е в паркинга да се паркира преференциално при последващо пътуване с метрото.


В резултат на това, в края на 2012 г., от сегашните 18 км, лините на метрото ще нарастнат на 32 км, а броя на превозваните пътници с метрото ще достигне 450 хил.пътника дневно с всички произтичащи от това положителни ефекти за града - спестено време за пътуване от жителите на града от над 150 хил.часа дневно, намаляване на трафика с около 25%, на вредните газове от автомобилите от над 75 хил. тона годишно и др.
Реализирането на тази мащабна за нашите условия програма става с ефективното съдействие на присъединителните фондове на Европейския съюз (най-трудния участък от втория метродиаметър е включен в ОП”Транспорт”), Европейската инвестиционна банка (участъка „Обеля - Надлез Надежда” и „Младост І - бул. Цариградско шосе”) и местно съфинансиране.


Именно изхождайки от горните схеми на финансиране, нашата задача е максимално ефективно управление на инвестиционния процес по извършваното разширенвие на метрото. Доказателство за качеството на извършваната в тази насока работа от Столична община и от „Метрополитен” ЕАД по разширението на метрото, са фактите, че първия български голям инфраструктурен проект, одобрен от ЕК, е именно Проекта за разширение на метрото и предоставянето на изгоден заем на СО за разширението на метрото, без предоставянето на държавна или общинска гаранция.
 

"Метрополитен" ЕАД 2016 | Всички права запазени
By: xdm